Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.08.2009 12:13:35 

Zbraně a jiné věci

airsoft
airsoft...to je ne jenom sedet u obrazovek počítačů .To se NAZIVO .Uplně jak doopravdy"" to mate pravidla.......

PRAVIDLA AIRSOFTU

1. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závazná zranění, zásah Policie ČR, atd...).

2. Před policií schovejte zbraně, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.

3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky

4. Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena, všichni kdo přinesou na akci nepovolenou pyrotechniku ji DOBROVOLNĚ odevzdají buďto příslušnému organu nebo pořadateli po skončení akce bude pyrotechnika navrácena do rukou majitelů ve výjimečných případech může být vlastník této pyrotechniky vyloučen z akce…..

5. Organizátor má bílý šátek, nesmí se na něho střílet a má hlavní slovo

6. Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, zásah do batohu je platný jen tehdy,pokud je směr projektilu přímo na tělo.

7. Po té co je hráč zasažen, odebere se nejkratší cestou na mrtvoliště. Dostane-li se do křížové palby zvedne ruce nad hlavu a co nejrychleji zmizí,neodpovídá na palbu.Každý mrtvý si sundá pokrývku hlavy když je zasažen..

8. Hráči si mohou před hrou nebo při hře vyměnit zbraně. Podmínkou ale je, že po smrti si ji mrtvý musí již vzít s sebou na mrtvoliště a nemůže ji tedy už nikomu dát (nemůže se tedy stát, že někdo zastřelí 2 lidi se stejnou zbraní).

9. Fyzický kontakt je přísně zakázán vyjímku tvoří pouze body 24 a 26.

10. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.

11. Jako munice je povoleno pouzívat pouze 6mm a 8mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno pouzívat makety AIR SOFT GUN.

12. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

13. Výbušniny je povoleno používat,pouze pod podmínkou že ten kdo ji hází používá mozek!!

14. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.

16. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.

17. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů

18. Pokud v okruhu 5m od hráče na otevřeném prostranství, nebo v okruhu 10m v uzavřené místnosti dopadla imitace výbušniny, hráč je mrtvý. Dalším možným způsobem zasažení střepinou může být zasažení imitací střepiny i na větší vzdálenosti než jsou uvedené (např. sádra).

19. Zásah do těla zbraně je platný a zbraň je považována za zničenou. Hráč musí poté použit záložní zbraň.Zbraň je po zásahu zničena na dobu 15 minut

20. Zásah odraženou kuličkou není platný.

21. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

22. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou , se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.

23. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost je věc každého bojovníka. Za jejich nedodržování může být vyloučen z akce nebo tréninku.

24. Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i přes to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese odpovědnost. Při právních příčinách je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.

25. Styl boje není omezen. Je povoleno brát zajatce a nebo se stát rukojmím. Způsob, jak toho dosáhnout, je přiblížit se k oběti, dotknout se hlavní zad a zřetelně říct "Jsi zajatec!". Zajatec může být použit jako živý štít, ale OPATRNĚ! Hrubé zacházení je silně zakázáno! Je to přece jen hra... (Celé toto pravidlo je možno snadno anulovat při domluvě před misí).Mrtvé nelze brát jako zajatce..Pokud se někdo při braní do zajeti střeli sám je mrtev a musí byt propuštěn!!

26. Mrtvý: Každý, zasazený hráč, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) "Úmrtí" se provede tím, že mrtvola křikne "mám!", "mrtvej", "chyt sem to" atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká na konec boje a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit.

27. Je možné nepřítele zabít i tím, že se ho útočník dotkne rukou a prohlásí "Dostal sem tě!" atd. Tento útok se povazuje za zabití dýkou (tichý, rychlý útok)

28. Vojenská hierarchie a velení se stanovuje na místě. Je preferována spolupráce, kdy nemá nikdo vedoucí postavení a taktika je otázkou domluvy.Pokud se team shodne na veliteli, můze jím být.

29. Každý má právo vytvářet zátarasy, které jsou považovány za neprůstřelné. To umožňuje vznik opevněných základen a opevněných budov. Hráč má i právo tyto zátarasy přenášet, ale je zakázané je používat jako zátaras při vlastním přesunu.Není povoleno využívat mrtvé jako štíty.

30. Používat alkoholické nápoje, či další omamné látky (i tabákové výrobky) je povoleno až po ukončení akcí. Zákaz používání zbraní v podnapilém, či jinak zhoršeném stavu. Porušení tohoto pravidla vede k vyloučení člena.Velitel může udělit vyjímku co se týče kouření..

31. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost všem zůčastněným..

32.V budově je maximálně povolená pružina m100,a do lesa pružina m130 toto platí pro Všechny AEG!!!!!!!!Manuální snajpr není omezen pružinou….

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek